Leerlingvervoer

Over het algemeen komen ouders hun kind(eren) zelf halen en brengen. Wanneer de ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen zelf weg te brengen en op te halen, bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van aangepast vervoer. Hierbij kunt u denken aan een busje of een taxi. Dit vervoer wordt geregeld door de gemeente Amstelveen (of de gemeente waarin de leerling woont). U dient dit vervoer aan te vragen bij uw gemeente. De hiervoor geldende normen zijn de laatste jaren aangescherpt. De leeftijd van uw kind en de afstand van uw huis naar school, spelen hierbij een rol.

Toch wordt er (in overleg met de gemeente, ouders en de school) gekeken naar de mogelijkheden. Kinderen die eraan toe zijn, moeten zelfstandig kunnen reizen. Dit wordt aangemoedigd vanuit school. Wending gaat er vanuit dat de leerlingen, zeker leerlingen uit de bovenbouwgroepen, zelfstandig naar school kunnen komen. Dit kan met het openbaar vervoer of op de fiets.

Indien u denkt dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor leerling vervoer, dan kunt u de informatie en aanvraagformulier via onderstaande link verkrijgen.

aanvraag leerling vervoer