Ziekmelden


Mocht uw kind ziek zijn, dan vragen wij u dit door te geven. Graag tussen 8.30  uur en 8.45 uur.
Dit kan op 020-6416932

Mochten wij na 9.00 uur nog niets hebben vernomen, dan nemen wij contact met u op om even te controleren of er onderweg niets is gebeurd. De groepsleerkracht weet graag waarom een kind niet op school is gekomen.


Om het onnodig verstoren van de lessen te voorkomen, worden niet urgente telefonische berichten voor de leerkracht van uw kind alleen tussen 12.30 en 13.00 uur of nà 15.00 uur door gegeven.

Ziekteverzuim wordt bijgehouden in een digitaal systeem en overmatig ziekteverzuim kan aanleiding geven voor een gesprek met de directeur of leerplichtambtenaar en eventueel een verwijzing naar de schoolarts.

Andere redenen waarom uw kind niet op school kan zijn (tandarts, dokter) vragen wij u graag buiten de schooltijden om te plannen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, laat dit dan tijdig weten aan de leerkracht van uw kind of de administratie.