Waarom SBO De Schakel?

Binnen samenwerkingsverband Amstelronde kunnen de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn aangewezen op een speciale voorziening, geplaatst worden op één van de drie SBO-scholen: de Dolfijn in Uithoorn, De Schakel of Wending in Amstelveen.

SBO De Schakel is een school voor speciaal basisonderwijs en wij bieden onderwijs in kleinere groepen met gespecialiseerde leerkrachten en ondersteuning van een psycholoog. Daarnaast is de fysieke omgeving, het onderwijs aanbod en het klassenmanagement zo aangepast dat het passend is bij wat onze leerlingen nodig hebben.

Onze school voldoet aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie: de uitstroom van onze schoolverlaters is hoog in vergelijking met andere scholen met vergelijkbare populatie. Maar ons onderwijs is meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. We willen de leerlingen vooral iets leren voor het leven, voor het leven hier en nu en het leven later. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen (weer) groeien en zich ontwikkelen.