Amstelwijs

SBO De Schakel is één van de twee SBO scholen die deel uitmaakt van Amstelwijs, stichting openbaar onderwijs te Amstelveen

Het Bestuur
De scholen voor speciaal basisonderwijs zijn openbare scholen. Het openbare karakter houdt in dat het onderwijs op onze school er is voor ieder kind dat hiervoor in aanmerking komt, zonder aanzien van ras, geloof- of levensovertuiging. Het is met andere woorden toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.

Het bestuur is in handen van dhr. F.N. Cornet, directeur-bestuurder.
Postbus 9159
1180 BA Amstelveen
Tel. 020 - 4262460

Elke school van Amstelwijs heeft een eigen directie, waarvan de directeur integraal verantwoordelijk is voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken.


Privacy regelement Amstelwijs