Onze onderwijskwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.
Daarom staat ook in de wet waar het onderwijs ten minste aan moet voldoen.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders werken elke dag erg hard om leerlingen goed onderwijs te geven.
De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit.

Ook bij ons op school wordt gekeken wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet.
Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs kunt u hier verder lezen.


Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van onderwijs houdt toezicht op scholen. Onderzoeken op scholen worden op maat gemaakt, en bestaan in de regel uit een combinatie van lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens, gesprekken met leraren, met schoolleiding, met leerlingen  en ouders, en een terugkoppeling naar het team.  Voor meer informatie omtrent het toezicht op scholen verwijzen wij u door naar de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Onze school is voor het laatst bezocht op 29 maart 2016. De kwaliteit van het onderwijs op De Schakel is voldoende, er vindt basistoezicht plaats. Hieronder vindt u de link naar het rapport van bevindingen.

Rapport van bevindingen onderzoek naar de kwaliteitsverbetering


Audit
Ook intern binnen het bestuur Amstelwijs wordt de kwaliteit van het onderwijs onderzocht door middel van audits. Tijdens dit bezoek wordt er gericht een antwoord gezocht op een door de school zelf geformuleerde onderzoeksvraag. Daarnaast komen sowieso de volgende vragen aan de orde: 
  • Voelen de kinderen zich veilig op school?
  • Krijgen de kinderen goed les?
  • Leren de kinderen genoeg? 
Onze school heeft 15 november 2018 een audit gehad. We zijn erg tevreden met de gestelde resultaten. In de link hieronder vindt u de link naar het rapport.

Audit SBO De Schakel


Majeure veranderonderwerpen
Ieder schooljaar geeft de school aan welke belangrijke veranderonderwerpen dit jaar centraal staan. De keuze van deze onderwerpen komt o.a. voort uit verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van het onderwijs, tevredenheidspeilingen, evaluaties, nieuwe inzichten & actuele vraagstukken en beoordeling van de leerresultaten. In het schooljaarplan (hieronder verder beschreven) werkt de school deze veranderonderwerpen uit. Hier vindt u eerst de link naar het overzicht van de veranderonderwerpen.

Majeure Veranderonderwerpen


Schooljaarplan
In het schooljaarplan presenteert de school waar de aandacht in het huidige schooljaar op gericht wordt en onderbouwt op welke wijze deze beredeneerde keuze tot stand is gekomen. In de alinea hierboven trof u reeds het overzicht van de majeure veranderonderwerpen, hier volgt het volledige schooljaarplan.

 Schooljaarplan 2018-2019


Communicatie
Zowel in het overzicht van de majeure veranderonderwerpen als in het schooljaarplan ziet u het onderwerp 'communicatie' terug. Uit de tevredenheidsonderzoeken is naar voren gekomen dat zowel ouders, leerlingen, personeel als directie vinden dat zowel de interne als de externe communicatie kan worden verbeterd.  Hoewel het binnen het schooljaarplan niet is beschreven als zijnde één van de drie majeure veranderonderwerpen, geven wij, door het hier expliciet te vermelden, aan dat het wel degelijk onze aandacht heeft. 
Tijdens de studiedag van 29 januari 2019 heeft het onderwerp hoog op de agenda gestaan. Dit heeft geresulteerd in onderstaand overzicht van aandachtsgebieden m.b.t. de interne en externe communicatie. 

Verslag studiedag 29 januari 2019 deel communicatie


Uitstroombestemming Schoolverlaters
Natuurlijk moet de kwaliteit van ons onderwijs uiteindelijk ook leiden tot goede leeropbrengsten bij onze kinderen. Eén manier om dat in beeld te brengen is het analyseren van de uitstroom van onze schoolverlaters. We kijken dan naar de gemiddelde uitstroom van de laatste drie jaar en vergelijken dit met de landelijke resultaten verzorgd door het sbowerkverband. Zoals u hieronder kunt zien mogen wij zeer tevreden zijn met de leeropbrengsten van onze schoolverlaters.