Team

Het team

Het team van Sbo de Schakel is een divers team. Zowel in personen, leeftijden als functies.
Binnen het team zijn er leden van de directie, interne begeleiding, vakspecialisten, leerkrachten, onderwijs ondersteuners, administratief medewerkers, conciërges, een logopediste, een vakleerkracht gymnastiek en een schoolpsychologe. Voor de precieze verdeling van de functies verwijzen we graag naar de schoolgids.