Voortgezet onderwijs

Vanuit de bovenbouwgroepen gaan onze leerlingen op verschillende leeftijden naar een passende school voor voortgezet onderwijs. Bij plaatsing in de bovenbouw wordt er een prognose geformuleerd. Elke bovenbouwer rond de 11 jaar is een potentiële schoolverlater.
In het najaar wordt er uitgebreid overlegd of de leerling toe is aan doorplaatsing naar het voortgezet onderwijs. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: de leeftijd, ons aanbod en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Na dit overleg worden er verschillende gegevens verzameld o.a. d.m.v de schoolverlaters test ( NIO) om op grond van deze gegevens en het  CITO leerlingvolgsysteem een goed schooladvies te kunnen formuleren. Het schooladvies is de leidraad voor de keuze van het vervolgonderwijs.

Omdat voor onze kinderen vaak extra zorg op het V.O. moet worden gegarandeerd, neemt de aanmelding bij het V.O. meer tijd in beslag. Leerlingen die extra zorg nodig hebben in het V.O. kunnen om die reden al in januari aangemeld worden.
Voor ouders/verzorgers van de bovenbouw is er in het najaar altijd een uitgebreide voorlichtingsavond i.s.m.SBO Wending.
 
De meeste leerlingen van een SBO-school gaan naar het praktijkonderwijs of het VMBO B
Ook het VMBO zonder LWOO, VMBO-T en Havo of VWO is mogelijk, mits de mogelijkheden van het kind dit toelaten.

Voor de uitstroom van de afgelopen 3 jaar: zie schoolgids