Uitgangspunten

Kernwaarden van Amstelwijs
Ambitieus - Professioneel - Resultaatgericht - Inspirerend - Bekwaam - Betrokken - Samenwerken

Kernwaarden van de school
SBO de Schakel deelt de kernwaarden van Amstelwijs volledig. Verdere drijfveren van de school
en professionals zijn:
- Respect / vriendelijkheid
- Verantwoordelijkheid
- Veiligheid

Missie van de school
Zo optimaal mogelijk de leer- en sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen te bevorderen.

Visie van de school
Het kind voelt zicht competent.
We creëren een betekenisvolle uitdagende leeromgeving.
We sluiten aan bij de ontwikkeling ven het kind.
We vinden samenwerken belangrijk. Kinderen leren van en met elkaar.
We streven ernaar dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.
We zien ouders als educatief partner.