Voor ouders

Beste ouder/verzorger,

U vindt onder dit kopje allerlei informatie over de dagelijkse gang van zaken. 
Het betreft algemene informatie over
- de vakanties,
- de schoolgids,
- ziekmelden,
- naschoolse opvang
- etc

Ook vindt u hier de mogelijkheid om in te loggen in het ouderportaal.