Voor ouders

Beste ouder/verzorger,

U vindt onder dit kopje allerlei informatie over de dagelijkse gang van zaken. Voor meer informatie verwijzen wij u echter naar de Schoolgids 2018-2019.

Ook vindt u hier de mogelijkheid om in te loggen in het Ouderportaal.